Yazı Boyutu Increase Font Size Reset Font Size Decrease Font Size
Fibröz Displazi | Yazdır |

FİBRÖZ DİSPLAZİ

Fibröz Displazi, kemikte fibröz doku gelişmesi ile oluşur. Fibröz dokunun kemik içinde gelişimi ile kemik dokunun yerini fibröz doku alması ile kemikte zayıflama gelişir Zayıf kemikte şekil bozukluğu ve kırıklar gelişir. Hafif olgularda ağrı ve diğer bulgular görülmez. Ağır olgularda ağrı, kemiklerde deformite dediğimiz şekil bozukluğu görülür. Bu tablo sıklıkla 15 yaş altında görülür.

Fibröz Displazi hangi kemikleri tutar?

Fibroz displazi, vücudun herhangi bir kemiğinde görülebilir. Birçok olguda sadece bir kemik tutulmuştur. Bu tip fibröz displaziye monostatik form fibroz displazi denir. Birden fazla kemiğin tutulduğu fibröz displaziye polyostatik fibröz displazi adı verilir. Sıklıkla tutulan kemikler: femur, tibia, pelvis kemikleri, kaburgalar, kafatası, yü kemikleri, humerus. Polyostaik fibröz displazi 10 yaşa kadar bulgu verir.

Fibröz Displazi hastalığının bulguları nelerdir?

Ağrı,kemik kırıkları ve deformiteleri ve yürüme güçlüğü görüen bulgulardır. Nadiren Fibröz Displazi, endokrin hastalıklarla birlikte olabilir.  McCune-Albright senromu ile birlikte olan fibröz displazili çocuklarda erken puberta görülür. Tiroid bezinde büyüme yada kistlerin gelişimi görülebilir. Cafe au lait lekeleri özellikle açık tenli çocuklarda görülebilir.

Kemik deformiteleri nasıl bulgu verir?

Uyluk kemiği tutulumu ile kemikte eğilme görülür ki buna çoban asası bulgusu da denir. Omurga tutulumunda skolyoz görülür. Yüz kemikleri tutulumunda görme bozukluğu ve işitme azlığı görülür. Eklem tutulumu ile ise artrit görülür.

Fibröz Displazisi Hastalığında tanı nasıl koyulur?

Tanı için sıklıkla, direk radyografi, Bilgisayarlı Tomografi, MR tetkikleri yapılır. Bunun yanısıra kemik sintigarafisi de yapılır. Ortopedi uzmanı bunun yanısra bir takım kan tetkikleri de yapılması isteyebilir. Tanı için, açık yada iğne biyopsisi bazı olgularda yapılmaktadır.

Fibröz Displazide tedavisi nedir?

Fibröz Displazi, tesadüfen saptanırsa hastanın bulgu ve şikayeti, deformitesi yoksa sadece takip edilir. Eğer takipte bulgu ve deformite gelişimi görülürse ilk olarak osteoporozda kullanılan bifosfonat grubu ilaçlar kullanılır. Bifosfonatlarla kemikte zayıflamanın önüne geçme hedeflenir. Bifosfonatlar oral ve parenteral tedavi uygulanır.

Fibröz Displazide cerrahi tedavi hangi durumlarda uygulanır?

Eğer kemikte ilerleyici deformite varsa, deformiteye neden olan fibröz displazi lezyonu çıkarılır ve yerine kemik greftleri koyulur. Ayrıca kemik deformiteleri de cerrahi olarak düzeltilir. İşitme azlığı, görme bozukluğuna yol açan kemik deformitelerinde cerrahi uygulanır. Bunun yanında kemiğin zayıflaması sonucu gelişen patolojik kırıklarda cerrahi tedavi uygulanır.

Anahtar kelimeler: Fibröz displazi, fibrous dysplasia, fibroz displazi, monostatik fibröz displazi, polyostatik fibröz displazi, bifosfonat, çoban asası

Sorun Cevaplayalım (Online Randevu almak için lütfen tıklayınız.) (0)
Soru Yazın
İletişim Bilgileriniz:
Sorun Cevaplayalım:
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Güvenlik
Lütfen resimdeki güvenlik kodunu giriniz.